Helena Teixeira Respondek

O ADI

Helena -108

ADI/TIP

ADI/TIP to skrót od portugalskich słów Abordagem Direta do Inconsciente / Terapia de Integração Pessoal, co oznacza Bezpośrednie Podejście do Nieświadomości / Terapia Integracji Personalnej.

Umożliwia pacjentowi bezpośredni dostęp do treści psychicznych i egzystencjalnych skonfigurowanych i zarejestrowane nieświadomie. Postrzeganie treści nieświadomych odbywa się przy użyciu intuicji. Zdolność ta jest właściwa każdemu człowiekowi, dzięki niej można uniknąć racjonalizacji, interpretacji, naprowadzenia czy sugestii – technik zewnętrznych względem osoby w terapii.

Helena -107

ADI umożliwia człowiekowi odkrycie kodów egzystencjalnych, które zostały skonfigurowane w sposób prerefleksyjny (nie zdając sobie z tego sprawy), na poziomie „nieświadomości noologicznej”. Dotyczą one sytuacji, innych osób i siebie samego, tworzą się w oparciu o konkretne doświadczenia życiowe. Te kody egzystencjalne mogą być konstruktywne – sprzyjające realizacji siebie (gdy opierają się o zapisy pozytywne) albo destruktywne (kiedy zakorzenione w negatywnych zapisach). Negatywne kody mogą się przejawiać szeroką gamą objawów somatycznych, psychicznych czy egzystencjalnych, tworząc sieć zniekształconych znaczeń upośledzającą dojrzewanie i rozwój osoby, jak również pełen rozkwit jej indywidualnych sprawności i uzdolnień, obecnych w każdym człowieku.

ADI/TIP

Staje się to możliwe dzięki temu, że Ja każdego z nas jest pierwotnie wolne i zdrowe, a tym samym zdolne do ponownej konfiguracji samego siebie. W konsekwencji mogą się zadziać zmiany w sferze psychicznej, sferze postaw i egzystencjalnej, które wyrażają się w polepszeniu relacji międzyludzkich, zarówno w rodzinie, jak i w otoczeniu społecznym, zawodowym, a to z kolei skutkuje istotnym zmniejszeniem występowania psychosomatycznych dolegliwości.

Rozpoczynamy serię krótkich materiałów
o terapii metodą ADI/TIP

Autorką metody jest Renate Jost de Moraes z Brazylii. Do dziś proces przeszło ponad 139 tys. klientów z całego świata. Zachęcamy do zapoznania się z naszą propozycją!

Zmiana polega na dostrzeżeniu tego, czego się nie widziało wcześniej.

Ja realne i Ja idealne czy Ja pierwotne i Ja aktualne? O obrazie siebie w ADI/TIP

ADI/TIP zajmuje się cierpieniem tylko w takim stopniu, w jakim przeszkadza nam ono w realizacji własnego potencjału.

ADI/TIP ma również propozycję dla osób, które z różnych względów miałyby trudności w mierzeniu się z własnym cierpieniem – dzieci i młodzieży, kobiet w ciąży, osób w kryzysie lub cierpiących na poważniejsze zaburzenie. W tych wypadkach proponuje się pozytywizację – proces, w którym wzmacnia się zdrowe Ja. Bardzo często zdanie sobie sprawy z własnej siły już skutkuje pozytywną zmianą, a nawet zdrowieniem w ogóle.

Człowiek bardziej ludzki to taki, który po prostu częściej jest zdolny do postaw miłości. Miłość rozumiana tu jest jako etyka – otwartość na drugiego człowieka powodująca wychodzenie ku niemu, niekiedy rezygnując z własnego komfortu. Etyka ta jest niezależna od kultury, narodowości, religii – dotykamy czegoś uniwersalnego.

ADI/TIP

Cchcesz poznać uczestników i ich doświadczenie związane z ADI?
Przeczytaj o ich własnym doświadczeniu z ADI!